Riskler ve Eylemsizlik Maliyeti

Sistem odanızı ve kritik ekipmanlarınızı sismik olaylardan korumak sistem sürekliliğinin anahtarıdır. Artık sismik olaylar dışında deprem-benzeri terör patlamaları gibi birçok farklı sismik olayla karşı karşıyayız.

Neden Sismik İzolasyon?

Günümüz bilgiye bağımlı çevrede bilgisayar sistemleri hayatta kalabilmemiz açısından 24/7 hayati önem taşımaktadır. Depremlere dayanıklılık ve patlama gibi olaylara karşı hazırlıklı olmak ve önemli operasyonların devamlılığını sağlamak, depolama ve backup sitelerinde oluşacak gecikmelere ve bozulmalara göre tercih edilen seçenek olmalıdır.

Server kabinetlerini , ve diğer kritik ekipmanları şok ve titreşim dalgalarına karşı izole etmek, kesinti sürelerini azaltacak/ortadan kaldıracaktır ve bu sayede operasyonun sismik aktivite sırasında ve hemen sonrasında işleme devam edebilmesini sağlayacaktır. Sismik İzolasyon, yüksek sismik bölgelerde, Sistem odanız için Tier 4 değerlerine ulaşmada kullanılmakta ve önemli parçalardan biri sayılmaktadır.

Eylemsizliğin Maliyeti

Bir sismik olay sonrası kesinti zamanınızın sebep olacağı maliyet nedir? Çalışmalar gösteriyor ki en mütevazi sistem odasının bile çalışmadığı ve/veya kullanıcılarına işlem sağlayamadığı her dakika $8,000 zarar oluşturmakta. Bunun dışında, sisteminizde oluşabilecek bilgi kaybı, ekipman hasarı, işçi yaralanmaları, ağ hasarı, veya altyapınızda oluşabilecek hasarlardan doğacak zararları düşündünüzmü?

Akıllıca yaklaşım, ana operasyonlarınızın akışına sağlayabilmek ve çalışanlarınızın işe gelip herşeyi tekrar çalışır hale getirebilecek şekilde kuvvetlendirmek. İletişim Sisteminizin ve operasyonlarınızın sismik aktivitelere karşı hazırlanması için bizi arayın.

wildcard SSL